THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TUYỂN SINH NĂM HỌC 2020-2021

Đăng lúc: 15:23:43 18/08/2020 (GMT+7)

PGD&ĐT TP SẦM SƠN              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MN QUẢNG CƯ                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

    Số: 18/TB - TRMNQC                              

                                          Quảng Cư ngày 18 tháng 08 năm 2020

 

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TUYỂN SINH 

NĂM HỌC 2020- 2021

 

            Căn cứ vào nhiệm vụ, kế hoạch năm học 2020-2021. Trường Mầm Non Quảng Cư trân trọng thông báo tới toàn thể các bậc phụ huynh trong toàn phường kế hoạch tuyển sinh năm học 2020- 2021 cụ thể như sau:

1. Độ tuổi tuyển sinh:  Trẻ Nhà trẻ Từ 18 - 36 tháng tuổi

                                      Trẻ Mẫu giáo từ 3 - 5 tuổi

2.Thời gian tuyển sinh:Từ ngày 24/8/2020 đến ngày 04/9/2020 (trừ ngày thứ bảy và chủ nhật).

 - Sáng: Từ  07 giờ 30' đến 11 giờ 00'.

 - Chiều: Từ 14 giờ 00'  đến 17 giờ 00'

 - Địa điểm: Phòng Âm Nhạc tầng 1 trường Mầm non Quảng Cư

 - Phụ huynh đến đăng ký nhập học mang theo hồ sơ gồm có:

     + Đơn xin học do nhà trường cấp

    + Hộ khẩu phô tô. (không cần công chứng, kèm theo bản chính để đối chiếu sau đó trả lại bản chính ngay).

     + Giấy khai sinh bản sao.

     + Phiếu vào lớp (Do nhà trường xếp lớp)

     + Ngày 01/9/2020 ( Tựu trường)

     + Ngày 05/9/2020 ( Khai giảng)

          Nhà trường thông báo đến toàn thể các bậc phụ huynh được biết để đăng ký nhập học cho con em trong độ tuổi Mầm Non đúng thời gian quy định!

                                         Xin trân trọng cảm ơn!

 

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Thị Thanh Hà

 

 

 

 

 

   PGD&ĐT TP SẦM SƠN               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MN QUẢNG CƯ                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

    Số: …../TB - TRMNQC                             

                                          Quảng Cư ngày 18 tháng 08 năm 2020

 

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TUYỂN SINH 

NĂM HỌC 2020- 2021

 

            Căn cứ vào nhiệm vụ, kế hoạch năm học 2020-2021. Trường Mầm Non Quảng Cư trân trọng thông báo tới toàn thể các bậc phụ huynh trong toàn phường kế hoạch tuyển sinh năm học 2020-2021 cụ thể như sau:

1. Độ tuổi tuyển sinh: Trẻ Nhà trẻ Từ 18 - 36 tháng tuổi

                                     Trẻ Mẫu giáo từ 3-5 tuổi

2.Thời gian tuyển sinh:Từ ngày 24/8/2020 đến ngày 04/9/2020 (trừ ngày thứ bảy và chủ nhật).

 - Sáng: Từ  07 giờ 30' đến 11 giờ 00'.

 - Chiều: Từ 14 giờ 00'  đến 17 giờ 00'

 - Địa điểm: Tại trường Mầm non Quảng Cư Khu II Khu phố Quang Vinh

                     ( Gồm 2 khu phố: Thành Thắng; Quang Vinh )

 - Phụ huynh đăng ký nhập học

 - Nhà trường tổ chức tiếp nhận hồ sơ của học sinh sau khi phụ huynh đã kê khai đầy đủ theo yêu cầu bao gồm:

    + Đơn xin học do nhà trường cấp

    + Hộ khẩu phô tô. (không cần công chứng, kèm theo bản chính để đối chiếu sau đó trả lại bản chính ngay).

     + Giấy khai sinh bản sao.

     + Phiếu vào lớp (Do nhà trường xếp lớp)

     + Ngày 01/9/2020 ( Tựu trường)

     + Ngày 05/9/2020 ( Khai giảng)

          Nhà trường thông báo đến toàn thể các bậc phụ huynh được biết để đăng ký nhập học cho con em trong độ tuổi Mầm Non đúng thời gian quy định!

                                         Xin trân trọng cảm ơn!

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

                                                                             Nguyễn Thị Thanh Hà