CƠ CẤU BỘ MÁY TỔ CHỨC NHÀ TRƯỜNG

Đăng lúc: 09:20:55 13/04/2020 (GMT+7)

Thực hiện Công văn số 80/CV-PGD&ĐT ngày 24 tháng 02 năm 2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Sầm Sơn về việc triển khai xây dựng Cổng thông tin điện tử tại các trường học trên địa bàn thành phố. Nhà trưởng lập danh sách cơ cấu bộ máy tổ chức nhà trường cụ thể như sau:

 

STT

Họ Tên

Chức vụ

Số ĐT/ mail

1

Nguyễn Thị Thanh Hà

Hiệu trưởng

0915785995

nguyenthanhhasamson@gmail.com

2

Cao Thị Liên

PHT

0382436999

caothilien70@gmail.com

3

Nguyễn Thị Hiền

P.HT

0944482588

nguyenhienmnqc@gmail.com

          II, Tổ chuyên môn/Khối chuyên môn: Tổ tự nhiên/Tổ xã hội/ Khối 1,2 .......tổ trưởng, tổ phó.......

STT

Họ Tên

Chức vụ

Số ĐT/ mail

Ghi chú

1

Nguyễn Thị Loan

TTCM khối 3 tuổi và nhà trẻ

 

 

2

Phạm Thị Thuần

TTCM khối 4 tuổi

 

 

3

Đàm Thị Hương

TTCM khối 5 tuổi

 

 

4

Lương Thị Thủy

TTCM khu 2

 

 

 

III, Tổ hành chính:

STT

Họ Tên

Chức vụ

Số ĐT/ mail

Ghi chú

1

Nguyễn Thị Oanh

Kế toán

 

 

 

IV, Thành phần khác:

STT

Họ Tên

Chức vụ

Số ĐT/ mail

Ghi chú

1

Nguyễn Thị Mai

Giáo viên

 

 

2

Trương Thị Côi

Giáo viên

 

 

3

Nguyễn Thị Phượng

Giáo viên

 

 

4

Vũ Thị Hoa

Giáo viên

 

 

5

Nguyễn Thị Nhung

Giáo viên

 

 

6

Nguyễn Thị Hợp

Giáo viên

 

 

7

Nguyễn Thị Duyên

Giáo viên

 

 

8

Nguyễn Thị Hằng

Giáo viên

 

 

9

Nguyễn Thị Hân

Giáo viên

 

 

10

Ngô Thị Tân

Giáo viên

 

 

11

Hán Thị Minh Hiền

Giáo viên

 

 

12

Vũ Thị Lúa

Giáo viên

 

 

13

Vũ Thị Thu

Giáo viên

 

 

14

Nguyễn Thị Trà My

Giáo viên

 

 

15

Viên Thị Hương

Giáo viên

 

 

16

Nguyễn Thị Nga

Giáo viên

 

 

17

Nguyễn Hồng Nhung

Giáo viên

 

 

18

Cao Thị Hà

Giáo viên

 

 

19

Lê Thị Vân

Giáo viên

 

 

20

Nguyễn Thị Hoà

Giáo viên

 

 

21

Nguyễn Thị Lê

Giáo viên

 

 

22

Lường Thị Điền

Giáo viên

 

 

23

Lê Thị Nghĩa

Giáo viên

 

 

24

Nguyễn Thị Vân

Giáo viên

 

 

25

Hà Thị Thu

Giáo viên

 

 

26

Vũ Thị Chung

Giáo viên

 

 

27

Nguyễn Thị Yên

Giáo viên

 

 

28

Nguyễn Thị Hiền

Giáo viên

 

 

29

Phạm Thị Lam

Giáo viên