Thông báo tuyển sinh năm học 2023-2024

Đăng lúc: 10:20:02 21/08/2023 (GMT+7)

 

UBND THÀNH PHỐ SẦM SƠN            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   TRƯỜNG MN QUẢNG                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    Số: 21/TB - TRMNQC                             

                                          Quảng Cư ngày  15 tháng 07 năm 2023

 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH 

NĂM HỌC 2023- 2024

 

      Kính gửi: Các bậc cha mẹ học sinh có con trong độ tuổi Mầm non

 

            Căn cứ vào Công văn số 336/PGDĐT-CNTT ngày 12/06/2023 của  phòng GD&ĐT Thành phố Sầm Sơn, về việc triển khai thực hiện đăng ký tuyển sinh đầu cấp năm học 2023-2024. Ban giám hiệu Trường Mầm non Quảng Cư thông báo kế hoạch tuyển sinh năm học 2023-2024 như sau:

1-Hình thức tuyển sinh: Từ tháng 7/2023 nhà trường tuyển sinh theo 2 hình thức:  

- Tuyển sinh trực tuyến: phụ huynh đăng ký trực tuyến qua đường link: http://thanhhoa.tsdc.vnedu.vn (Đối với những cháu cũ đã học năm học 2022-2023 liên hệ với giáo viên chủ nhiệm để lấy tài khoản, mật khẩu đăng nhập)

- Tuyển sinh trực tiếp: Phụ huynh đến tại các nhóm lớp theo sự hướng dẫn của ban tuyển sinh.

2.Hồ sơ tuyển sinh gồm

- Đơn xin nhập học vào trường Mầm Non ( theo mẫu của nhà trường)

- Bản sao giấy khai sinh (có dấu đỏ)

- QĐ hộ nghèo, hộ cận nghèo, giấy chứng nhận khuyết tật pô tô công chứng 3 bản ( Nếu có)

- Mã định danh (phô tô)

- Thẻ bảo hiểm Y tế (phô tô)

- Phiếu (Sổ) tiêm chủng (phô tô)

(Lưu ý: Học sinh đã học tại trường năm học 2022-2023 (Đã có hồ sơ lưu tại trường). Chỉ bổ sung thêm hồ sơ sau:

- QĐ hộ nghèo, hộ cận nghèo, giấy chứng nhận khuyết tật pô tô công chứng 3 bản ( Nếu có)

- Mã định danh (phô tô)

- Phiếu (Sổ) tiêm chủng (phô tô)

3.Thời gian tuyển sinh:

- Đợt I: Từ ngày 15/7/2023 đến 18/8/2023

- Đợt II: Từ ngày 21/8/2023 đến tháng 5 năm 2024.

- Sáng: Từ  07 giờ 00' đến 11 giờ 00'.

- Chiều: Từ 14 giờ 00' đến 17 giờ 00'

          (Trừ thứ bảy và chủ nhật)

4.Lệ phí tuyển sinh: 25.000đ/trẻ (Thực hiện theo NQ số 286/2022/NQ-HĐND Tỉnh Thanh Hóa).

Vậy Ban giám hiệu Trường Mầm non Quảng Cư xin thông báo đến toàn thể các bậc cha mẹ học sinh và nhân dân trên địa bàn toàn phường được biết và đến trường nhập học cho con em mình đúng thời gian quy định.

                                Trân trọng thông báo./.

 

                                                               TRƯỞNG BAN TUYỂN SINH

                                                    P.HIỆU TRƯỞNG

 

                                                    ( Đã ký)

                                                              

 

                                                   Nguyễn Thị Hiền